...شاید

چه میدانی؟ شاید آنکه روزگاری تنهایت گذاشته، حالا خودش هم مثل تو تنهاست...

...یک جای امن

جایی در این دنیا سراغ نداری که بشود آنجا، این کوله بار لعنتی پریشانی را بر زمین گذاشت؟

...دعا

هنوز هم.... دلم میخواهد تو را ببوسم........................... هنوز هم... به خاطر گذشته به خاطر الآن به خاطر آینده... آینده ایی که بی تو...

21مصاحبه خبرگزاری مهر

وقتی درباره ی فیلمساز بودن ات و کارگردانی های متفاوتی که در تئاتر حرفه ای انجام داده ای طوری صحبت شود که بازیگر بودنت را کاملا در سایه...

je l'aimais

چقدر بایدبگذرد تا آدمی بوی تن کسی را که دوست داشته از یاد ببرد؟ چقدر باید بگذرد تا بتوان دیگر او را دوست نداشت؟ (آنا گاوالدا، نشر قطره)

... دل ت ن گ ی ها

کتاب را ورق میزنم. یادگاری است از سالهای پیش و دوستی قدیمی. کنار صفحه ی اول،برای من شعری نوشته: "...گلوی نازک پرنده در دشت مواج...

کشف یک واقعیت

من امشب یاد گرفتم که هر آدمی میتواند با ایمان و قدرت حرفی بزند که چند وقت بعد، دقیقا برعکس همان حرف را هم، با همان ایمان و قدرت بزند....

...خواب پریشان یک پرنده

از خواب می پرم. از خواب پریشان. نیمه شب است. تمام تنم درد میکند. می نشینم لب تخت.قلبم تند میزند. گلویم خشک شده است. یاد حرف خانم جان می...

دنیای سایه ها

عباس دلدار، پشت خط است. صدایش میلرزد. می پرسم: چیزی شده؟ می گوید: متاسفانه خبر خوبی ندارم شیوا... می پرسم: کسی طوریش شده؟ سکوت میکند. با...

مصاحبه خبرگزاری مهر

لینک مصاحبه ی دیگرم با  خبرگزاری مهر http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1083041 http://www.mehrnews.com/fa/Default.aspx?Pa...

مصاحبه

لینک یکی از مصاحبه هام با خبر گزاری برنا http://www.bornanews.ir/vdcirpar.t1a5v2bcct.html

...پشت دریاها

همیشه کسی در آنطرف شیشه ی رفلکس به حرکات قشنگ تو در جلوی آینه می خندد...

...حوالی اتوبان

امروز یه اتفاق عجیبی برام افتاد. توی بزرگراه، یهو یه چیز مبهم _دقیقا مبهم_ با شدت تمام کوبیده شد به شیشه ی جلو ماشینم. صدای کوبش این حجم...

سفر

از پشت شیشه ی هواپیما به آخرین تصویری که از شهر  رم  دیده میشود نگاه میکنم،  باورم نمیشود این نقطه ی کوچک نورانی که دارد هر لحظه کوچک و...

...عید

کوچکم، و عید آن اتفاق گنده ی گنده ی شگفت انگیز... اینرا از میان خانه تکانی های پر از وسواس مادر، از میان خریدهای بی پایان در عصر آخرین...

زمستان هم گذشت

بازهم نشد بیام اینجا.... بازی در تله تئاتر (دروازه ی ساعات) به کارگردانی سید جواد هاشمی و پخشش از تلویزیون، بازی در سریال  دفترخانه ی...

...روزهایی که گذشت

تمام روزهایی که گذشت نشد که بیام اینجا... نه که بهش فکر نکنم ، نه، فقط نمیشد. تمام روزگارم تبدیل شده بود به همین چند کلمه: سکانس، پلان،...

...هنوز

من زنده ام، تو چشام پر از اشکه، منو ببوس.... (از نمایشنامه ی بیا بریم تو دل شب پر ستاره، نوشته جان پاتریک شنلی)

سریال شب هزارو یکم

روزهای پخش سریال شب هزارویکم رو میگذرونم... تلکس های خبری حول و حوش سریال و بازیگران نقشهای اصلی میگردندو خبرها کم نیستند......

راه

_ حالا چیکار میکنی؟ : می گردم. راهو پیدا میکنم. اگر هم گم شدم که بر میگردم اینجا... _ پس گم شو...