top of page
  • Writer's pictureShiva Boloorian - شیوا

21مصاحبه خبرگزاری مهر

Updated: Dec 31, 2018

وقتی درباره ی فیلمساز بودن ات و کارگردانی های متفاوتی که در تئاتر حرفه ای انجام داده ای طوری صحبت شود که بازیگر بودنت را کاملا در سایه قرار دهد، طبیعی است که چنین گفتگویی در خبرگزاری مهر شکل بگیرد...


http://www.mehrnews.com/fa/Default.aspx?Page=4&t=Cultural


پانوشت 1: تشکر از خانم فاطمه عودباشی در خبرگزاری مهر

پانوشت 2: تشکر از "رها" ی عزیز به خاطر پست" هیچی... فقط تشکره" در وبلاگ صمیمی اش.


http://raha0421.blogfa.com

Recent Posts

See All

Sweet November

تاریخ : نوزدهم نوامبر 2010 ساعت: 20:57 لوکشین: خارجی،شب، برج ایفل، بالاترین قسمت،میان باران و مه و نور برداشت یک صدا، دوربین، حرکت: من ایستاده بودم، خیس از باران،یخ کرده، خیره به شهر پاریس... و نگران

...بى مرز, با تو

براي من - يك مسافر - اين شهر دور نزديكترين نقطه ى جغرافيايى جهان است به اينجا به نقطه ايي سرخ و سوزان كه در سمت چپ بدنم گرم و تب دار مى تپد: قلبم...

...خوابهای پریشان یک تمام شده

از من خبر میگیرد...  مدام...  دورادور. اما هیچ وقت از آن حد مجاز نزدیکتر نمی آید. دقیقا مثل مُرده ها که به خواب زنده ها می آیند... توی خواب، مُرده ها همیشه در حال رفتن از جائی به جائی اند...مُرده ها م

コメント


bottom of page