• Shiva Boloorian - شیوا

*چگونه از یک ملخ اسطوره بسازیم؟

Updated: Dec 31, 2018

به سادگی !ا

فقط کافیه که آرزو هاتون- تاکید می کنم- آرزو ها تون رو نسبت بدید به یک آدم زاقارت!ا

آدمی با سطحی بسیار بسیار پایین . کسی در حد و اندازه یک ملخ!

بعد می تونید اصرار کنید. اصرار برای اثبات اینکه شما با یک قهرمان واقعی طرف هستید. این اصرار شما باعث میشهکه کم کم و بسیار تدریجی اون ملخ رو در ذهن خودتون به یک بت تبدیل کنید

.و بعد به راحتی تا پایان عمر اون رو دیگه ملخ نمی بینید.

و با توهم اینکه اون کامل ترین و بی نقص ترین و رویایی ترین آدم زندگی شماست، می تونید بپرستیدش وعاشقش باشید

دیدید چقدر ساده میشه ازیک ملخ اسطوره ساخت ؟

پانوشت: یک اعتراف: من در طول زندگیم ملخ های زیادی را به یک اسطوره تبدیل کرده ام!!! میتوانستم بعد از بازیگری و کارگردانی، پرورش ملخ ! را به عنوان شغل دوم انتخاب کنم !

* اسم یک فیلم کوتاه

© 2019 - Shiva Boloorian - All rights reserved