top of page
  • Writer's pictureShiva Boloorian - شیوا

دیالوگ

Updated: Dec 31, 2018

اوندین: فقط یک چیز میخواهم بدانم، آیا موجودات دنیا همدیگر را ترک میکنند؟


شوالیه: چه میخواهی بگویی؟


اوندین:مثلا یک شاه و ملکه که عاشق همدیگرند از هم جدا میشوند؟


شوالیه: مقصودت را نمیفهمم.


اوندین: توی دریا ، وقتی سگهای دریایی جفتشان را پیدا میکنند دیگر از هم جدا نمیشوند و وقتی برای شنا میروند فاصله شان از هم به قدر یک انگشت است و وقتی از پشت سر نگاه کنی، انگار یک سر دارند.


شوالیه: مشکل است، چون شاه و ملکه هر کدام یک خانه، کالسکه و باغ خودشان را دارند...


اوندین: چقدر این کلمه "هرکدام"  وحشتناک است.... چرا؟


شوالیه: چون آنها هر کدام برای خودشان مشغولیات و تفریحات و کارهایی دارند.


اوندین: آخر ، سگهای دریایی هم همین مشغولیات وحشتناک جدا از هم را می توانند داشته باشند! باید دنبال خوراک بروند، از دشمن و خطر فرار کنند، باید شکار کنند... آنها میلیاردها دلیل دارند که یکیشان به راست و یکیشان به چپ برود اما تمام عمرشان موازی و تنگ هم زندگی میکنند.... تمام عمر....


......

......


اوندین ژان ژیرودو، ترجمه لیلی گلستانپ.ن: برای بازی در یک سریال تلویزیونی به تهیه کنندگی خانم جدلی و کارگردانی آقای جعفری به توافق رسیدم و به زودی در مقابل دوربین این سریال نقش آفرینی خواهم کرد.در بین شلوغیهای تست گریم و لباس و تمرین و دورخوانی و تاتر ، مصاحبه ، بازارچه خیریه ، نوشتن فیلمنامه ، قرارهای دفاتر سینمایی و کارهای عقب افتاده و... اگر فرصتی دست داد شاید بیشتر درباره این سریال نوشتم.

Recent Posts

See All

چقدر دوست داشتم درست در اولین شب، بعد از آن اتفاق تلخ، کسی از من می پرسید.... کسی برای تصویر زمین خوردنم، برای زخمهای عمیقم، از من می پرسید:  حالا چه کسی پناهت میدهد؟  چه کسی چکمه های خونینت رادرمی آ

در بزرگترین و تخصصی ترین  استودیوی فیلمبرداری کروماکی ایران (blue screen , Green screen) مشغول فیلمبرداری هستیم. من این استودیو را دوست دارم....شکلش را، ظاهرش، امکاناتش، رنگ سبز لبریز از خلاقیتش، پروژ

2 > 70000000 همیشه قطر کم ، نشانگر ضعف نیست.

bottom of page