top of page
  • Writer's pictureShiva Boloorian - شیوا

حرکت در طول و عرض جغرافیا

قبل از هر کاری حتی قبل از تحویل گرفتن چمدانها، لبخند بر لب ،عقربه های ساعت مچی ام را میچرخانم: به دو ساعت جلوتر... حالا عقربه های کوچک ساعتم با ریتم ساعت بزرگ فرودگاه امام یکنواخت میشود ...  اینجا تهران است... و من دو ساعت "زمان" گم کرده ام.

Recent Posts

See All

...ت...مثل تو

چقدر دوست داشتم درست در اولین شب، بعد از آن اتفاق تلخ، کسی از من می پرسید.... کسی برای تصویر زمین خوردنم، برای زخمهای عمیقم، از من می پرسید:  حالا چه کسی پناهت میدهد؟  چه کسی چکمه های خونینت رادرمی آ

استودیوی آواز استاد

در بزرگترین و تخصصی ترین  استودیوی فیلمبرداری کروماکی ایران (blue screen , Green screen) مشغول فیلمبرداری هستیم. من این استودیو را دوست دارم....شکلش را، ظاهرش، امکاناتش، رنگ سبز لبریز از خلاقیتش، پروژ

دیالوگ

اوندین: فقط یک چیز میخواهم بدانم، آیا موجودات دنیا همدیگر را ترک میکنند؟ شوالیه: چه میخواهی بگویی؟ اوندین:مثلا یک شاه و ملکه که عاشق همدیگرند از هم جدا میشوند؟ شوالیه: مقصودت را نمیفهمم. اوندین: توی د

Comments


bottom of page